de werkgroep wordt gevormd door:

Wim Blanken, ds. Jacomette de Blois, Tiny de Graaf, Jan Willem Henfling (secretariaat), Joke Koelewijn, Jantie Lenderink (penningmeester) , Albert Minekus (voorzitter), ds Leendert van der Sluijs, Krik van Zwet.

Bijeenkomsten zijn open toegankelijk en worden in de agenda aangekondigd


Waar staan we nu?

De klimaatcrisis houdt gelukkig veel mensen bezig, binnen en buiten de kerk. De meeste mensen in ons land en de andere "rijke" landen zijn er van doordrongen, dat de manier waarop wij met de aarde omgaan niet duurzaam is, dat we meer consumeren dan goed is voor ons en de generaties die na ons komen. Bovenal stellen we vast dat het probleem minder het gevolg is van de miljarden mensen in arme landen, maar dat we vooral moeten kijken naar de inwoners van  welvarende landen, zoals dat van ons. Dus ook en vooral naar ons zelf. Hoe eenvoudig en zuinig wij ook leven, wij Nederlanders, verbruiken aan grondstoffen en produceren aan CO2 en afval het vier- tot tienvoudige van de gemiddelde inwoner van bijvoorbeeld Mozambique.

Hiernaast toont Joep Bertrams zijn visie op het klimaatprobleem in de Groene Amsterdammer van 3 februari 2021


Wat we nu al doen

–        We organiseerden Klimaatgesprekken om te zien wat onze verantwoordelijkheid is en wat we kunnen doen.
-        We zoeken naar motivatie onder meer in de Bijbel.

–       We geven aandacht aan duurzaamheid in kerkdiensten.

–        We produceerden een duurzaamheidsnotitie. Klik hier.

–        We organiseren  thema-avonden.

–        We  adviseren bij de verduurzaming van de kerkgebouwen.

–        We laten van ons horen in Bussum Onderweg.en de digitale nieuwsbrieven.

-         We stimuleren elkaar om in praktijk te brengen wat we uitdragen.


We zijn een Groene Kerk geworden

De Protestantse gemeente te Bussum (PGB) werd een Groene Kerk, Wat dit betekent leest u hier. In essentie komt het er op neer dat de PGB een beleidsplan heeft met een hoofdstuk over duurzaamheid en ook jaarlijks een budget reserveert om verdere significante stappen te zetten op weg naar klimaatneutraliteit.


God in de Supermarkt

‘Beter inconsistent goed doen, dan consequent fout’

Workshop op 22 mei bij Trefpunt bij Bosshardt  in Bussum

 

Verslag: Lees hier verder

Maak jouw eigen website met JouwWeb