ACTUALITEITEN Groene Golf


Groene Golf vergadert op

woensdag 27 september 2023 16:00 - 18:00

Plaats: Zorgcentrum Zandzee, iepenlaan 354 te Bussum

Agenda: KLIK hier
Notulen van de vergadering van
21-8-2023: Klik HIER.

Wil je met ons mee doen of denken?  Mail dan naar groenegolf@pg-bussum.nl en we sturen je een uitnodiging.

Maar ook zonder uitnodiging: altijd is een ieder welkom.


Leerhuis Groene Theologie bij de Grote Kerk te Naarden

door ds. Marnix van der Sijs

4 avonden vanaf 20 september

Woensdagavonden 20 september, 25 oktober, 22 november, 13 december om 19.30 uur in de predikantenkamer Annacentrum te Naarden

Meld je HIER aan, of mail naar: marnixsijs@hotmail.com

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.

'Groene theologie' is een boek van Trees van Montfoort en verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

 

In een serie van vier bijeenkomsten houden we ons bezig met het thema van dit boek. Lezing van het boek is uiteraard een mooie basis voor dit leerhuis, maar de bijeenkomsten zijn zo opgezet dat het ook zonder kan. Het boek is wel de voornaamste informatiebron, al zullen we ook een uitstapje maken naar de pauselijk encycliek ‘Laudato Si,’ een inspirerend document over dit thema.

Het zullen interactieve bijeenkomsten zijn.


 

GroenGelovig 2023: De roep om te luisteren

Veenendaal, De Basiliek, zaterdag 21 oktober 2023, 10:00 - 17:00 uur

 


En eigenlijk altijd als het nog lukt:

Maak jouw eigen website met JouwWeb