De Groene Golf is een werkgroep van de PG Bussum, die nadenkt over hoe we als christenen op een verantwoorde wijze kunnen omgaan met de schepping: in ons persoonlijk leven, maar ook als kerkelijke gemeenschap. De Groene Golf zoekt verbinding met andere kerken en organisaties in de regio.